Fact

Dödades alla judar som dog under Förintelsen i gaskamrar?

Share

Även om många judar som dödades under Förintelsen mördades i gaskamrar dog inte alla judar på detta sätt.

Det beräknas att mer än två miljoner dödades i massavrättningar med gevär, framförallt i de ockuperade sovjetiska territorierna. Svält och sjukdom var också viktiga dödsorsaker i getton och läger.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här