Fact

Yahudi kadınlar Holokost’u Yahudi erkeklerden daha mı farklı deneyimledi?

Share

Holokost’un failleri, Yahudi Kadın ve çocuklara Yahudi erkeklere davrandıkları kadar vahşice davranmışlardır. Fakat Yahudi kadınlar, cinsel şiddet ve tecavüzün de içinde olduğu ek kötü muamele ve baskılara maruz kalmıştır.

Nazi toplama kamplarında, kadınlar onları hem sözlü hem de fiziksel olarak aşağılayan ve işkenceye maruz bırakan SS personeli ve muhafızlarının önünde çıplak bir şekilde geçit yapmaya zorlanmışlardı. Yahudi kadın mahkûmların yanı sıra Roman kadınlar da hayatta kalanlarda kalıcı zararlar bırakan tıbbi jinekolojik deneylere tabi tutulmuşlardı.

Do you have a question about the Holocaust?

Holokost hakkında bir sorunuz mu var?

Buradan sorun