Fact

האם נשים יהודיות חוו את השואה בצורה שונה מגברים?

Share

מבצעי השואה התייחסו לנשים ולילדים יהודיים בדיוק באותה אכזריות כמו לגברים יהודיים. אולם, הנשים היהודיות היו נתונות להשפלה ולדיכוי נוספים, כולל אלימות מינית ואונס.

במחנות המוות ובמחנות הריכוז הנאצים, הנשים אולצו לצעוד בעירום לפני אנשים ושומרים מהאס אס שהשפילו ועינו אותן מילולית ופיזית. האסירות היהודיות במחנות, וגם נשים צועניות, עברו ניסויים רפואיים גינקולוגיים שהפכו רבות מהניצולות למוגבלות לכל החיים.

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן