Fact

האם ידעתם שאלפי ילדים יהודיים עזבו את גרמניה ללא הוריהם כדי לברוח מהרדיפה הנאצית?

Share

אף שבריטניה עזבה את ועידת אוויאן בלי לפתוח את גבולותיה לפליטים יהודיים מגרמניה ומאוסטריה, בין 1938 ל-1940 היא ביצעה סדרת מאמצי הצלה שנודעו בשפה הגרמנית בשם Kindertransporte (בלשון יחיד, Kindertransport) כלומר טרנספורטי ילדים, להבאת 7,500 ילדים יהודיים לבריטניה.

תורמים פרטיים או ארגונים נתנו את חסותם להסעת הילדים וחינוכם, עד שהיגרו מבריטניה. רוב הורי הילדים הללו נספו בשואה. הההשפעה התרבותית והחברתית של הילדים הללו הייתה עצומה: בין האנשים שניצלו ב-Kindertransport וביוזמה אמריקאית דומה, אלף הילדים, נמנים חבר בית הלורדים הבריטי סר "אלף" דבס, הפעילה הפוליטית הדי אפשטיין, היסטוריון השואה ג'פרי הרטמן ואשת התקשורת "דוקטור רות" וסטהיימר בארצות הברית.

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן