Fact

آیا می‌‌دانستید هزاران کودک یهودی برای فرار از شکنجه نازی‌ها، بدون والدینشان آلمان را ترک کردند؟

Share

بریتانیای کبیر بدون اینکه مرزهایش را به روی پناهندگان آلمانی و اتریشی یهودی باز کند، کنفرانس ایویان را ترک کرد. اما با این وجود بین سال‌های 1938 تا 1940 مجموعه اقدامات نجات‌بخشی را انجام داد که در آلمانی با نام Kindertransporte (انتقال کودکان) شناخته می‌شود (مفرد آن، Kindertransport (انتقال کودک)) که در نتیجه این اقدامات 7,500 کودک یهودی به انگلستان منتقل شدند.

اشخاص یا سازمان‌های نیکوکار از انتقال کودکان، تحصیل و در نهایت مهاجرتشان به خارج از انگلستان، حمایت مالی می‌کردند. بسیاری از والدین این کودکان در هولوکاست جان باخته بودند. اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی این کودکان بسیار زیاد بوده است: آلف دابس لرد بریتانیایی، هدی اپشتاین فعال سیاسی، جفری هارتمن پژوهشگر هولوکاست و «دکتر روث» وست هایمر شخصیت رسانه‌ای آمریکایی از جمله هزار کودکی هستند که به‌واسطه Kindertransport (انتقال کودکان) و اقدامات مشابه آمریکایی‌ها نجات پیدا کردند.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here