Fact

می‌دانستید رهبر معنوی یهودیان آلمان، چندین بار فرصت نجات خودش را رد کرد؟

Share

خاخام لیو بک ، یکی از پیشروترین خداشناسان یهودی لیبرال در قرن بیستم بود که در هنگام به قدرت رسیدن نازی‌ها، رهبر معنوی کنیسه برلین بود. فرصت‌های زیادی برای نجات جانش داشت که از آنها استفاده نکرد و یهودیان آلمانی را رها نکرد.

وی در سال 1933 به ریاست «شورای نمایندگی یهودیان در آلمان» (Reichsvereinigung der Juden in Deutschland) که تازه تأسیس شده بود، انتخاب شد. بک تا دهه بعد کار کرد تا به هر شکل ممکن خدمات اجتماعی را برای یهودیان فراهم کند، ولو اینکه از طرف آنان با [گشتاپو] مذاکره کند.

در سال 1943، این خاخام 70 ساله به اردوگاه کار اجباری Theresienstadt (ترزین‌اشتات)، واقع در چکسلواکی، تبعید و در آنجا مسئول کار با سطل زباله‌‌ای چرخ‌دار شد. خاخام بک تلاشش را برای تأمین آرامش روحی زندانیان اردوگاه ادامه داد. تا اینکه اردوگاه Theresienstat (ترزین‌اشتات) در 8 مه 1945 توسط ارتش سرخ آزاد شد. او در سال 1956 در لندن درگذشت.

[Gestapo (گشتاپو): مخفف Geheime Staatspolizei (پلیس حکومتی مخفی) است. بخشی از دستگاه امنیتی آلمان که مسئول رصد مردم، نظارت بر پیروی آنان از ایدئولوژی نازی‌ها و مسئول شناسایی یهودیانی بود که مخفی شده بودند. گشتاپو به خاطر زیر نظر داشتن آلمانی‌ها شهرتی ترسناک به دست آورده بود. اما تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که بدون همکاری فعال بخش‌های وسیعی از مردم آلمان، گشتاپو بسیار کوچک‌تر از آن چیزی بود که چنین کارکرد گسترده‌ای داشته باشد.]

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here