Fact

پریمو لوی که بود؟

Share

پریمو لوی (1919-1987) شیمیدانی ایتالیایی بود که پس از دستگیری در حین فعالیت‌های چریکی در ماه فوریه 1944 به اردوگاه Auschwitz (آشویتس) تبعید شد. از 650 نفری که به همراه او به اردوگاه منتقل شدند، فقط 96 نفر به محض ورود به اتاق‌های گاز فرستاده نشدند: از 96 نفری که نامشان در اردوگاه ثبت شده بود فقط سه نفر زنده ماندند.

لوی پس از یک سال زندانی بودن در اردوگاه Auschwitz III-Monowitz (آشویتس 3-مونویتز) در ماه ژانویه 1945 توسط ارتش سرخ آزاد شد. او به آخرین راهپیمایی‌های مرگ فرستاده نشد. زیرا نازی‌ها معتقد بودند قبل از رسیدن ارتش سرخ، لوی و دیگرانی که جا مانده‌اند، در اثر ناخوشی، سوء تغذیه و بیماری خواهند مرد.

لوی پس از آزاد شدن قبل از اینکه سفر طولانی خود را به خانه‌اش در تورین (جایی که ادامه عمرش را در آن گذراند) آغاز کند، مدتی در اردوگاه Auschwitz (آشویتس) ماند تا حالش بهبود پیدا کند.

لوی پس از بازگشت، در گزارشی تجربه‌اش را از اردوگاه Auschwitz (آشویتس) نوشت و تحت عنوان [آیا این یک انسان است (آیا این یک انسان است؟)] در سال 1947 منتشر کرد. هرچند این کتاب در ابتدا مورد توجه زیادی قرار نگرفت. کتاب در سال 1958 به چاپ مجدد رسید و موفقیت آن منجر به انتشار دومین کتاب در سال 1963 شد: [The Truce (آتش‌بس)]، که توصیفی از دوران بهبودی و بازگشت او به تورین است. او به نوشتن کتاب‌های بیشتر ادامه داد و آخرین کتابش The Drowned and the Saved (غرق شده و نجات یافته) را در سال 1986 نوشت. کمی پس از اتمام آن کتاب، که در آن بعضی از عمیق‌ترین تحلیل‌های خودکاوانه خود را از زنده ماندنش نوشته بود، در شرایطی مرد که به نظر می‌رسید خودکشی کرده است.

[Auschwitz III-Monowitz (آشویتس 3-مونویتز) اردوگاهی برای کار اجباری بود که چسبیده به کارخانه شیمیایی Bunawerke (بوناورک) بود. این اردوگاه در اکتبر 1942 تأسیس شد و تا زمان آزادسازی اردوگاه‌های Auschwitz (آشویتس) در ژانویه 1945، پابرجا بود. از نوامبر 1943، این اردوگاه مرکز اداری زیرمجموعه‌های اردوگاه Auschwitz (آشویتس) در معادن و کارخانه‌های سراسر لهستان جنوبی بود.

از زندانیان کارگر، از جمله بازمانده-شاهدانی مثل الی ویزل و پریمو لوی، در ساختن کارخانه برای شرکت خوشه‌ای آلمانی به نام IG.Farben استفاده می‌شد. شرکتی که در زمینه مواد شیمیایی کار می‌کرد. امروزه این مکان خالی است، اگرچه همچنان کارخانه باقی مانده است: دستگاه‌ها پس از جنگ به شوروی فرستاده شد اما بعداً توسط دولت لهستان جایگزین شد.]

[If This is a Man (آیا این یک انسان است؟) در آمریکا با نام “Survival in Auschwitz” (زنده ماندن در آشویتس) منتشر شد: کتاب “The Truce” (آتش‌بس) در آمریکا عنوان “The Reawakening” (بیداری دوباره) را داشت]

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here