Fakt

Kim był Primo Levi?

Share

Primo Levi (1919–1987) był włoskim chemikiem deportowanym do Auschwitz w lutym 1944 roku po schwytaniu w trakcie działań partyzanckich. Z 650 osób w jego transporcie tylko 96 nie trafiło do komór gazowych bezpośrednio po przybyciu, a z tych 96 zarejestrowanych w obozie przeżyły tylko trzy osoby.

Po spędzeniu roku w obozie Auschwitz III-Monowitz Levi został wyzwolony w styczniu 1945 roku przez Armię Czerwoną. Nie został wysłany na marsz śmierci, ponieważ naziści wierzyli, że wraz z innymi umrze z powodu choroby bądź niedożywienia przed przybyciem Armii Czerwonej.

Po wyzwoleniu Levi przez pewien czas dochodził do zdrowia w obozie Auschwitz, a następnie udał się w długą podróż do domu w Turynie, gdzie spędził resztę swojego życia.

Po powrocie Levi spisał swoje doświadczenia w Auschwitz, które zostały opublikowane w 1947 roku pod tytułem [Czy to jest człowiek], ale książka początkowo nie zyskała dużej uwagi. Po ponownym wydaniu w 1958 odniosła sukces, co skłoniło Leviego do napisania drugiej książki w 1963 roku: [Rozejm], opisującej jego dochodzenie do zdrowia i powrót do Turynu. Napisał jeszcze wiele książek, a ostatnia z nich — Pogrążeni i ocaleni — wydana została w 1986 r. Książka zawierała najbardziej dogłębną duchowo analizę jego przetrwania, a po jej skończeniu Levi zmarł w okolicznościach sugerujących, że mógł popełnić samobójstwo.

[Auschwitz III-Monowitz: obóz pracy przymusowej przy fabryce chemikaliów Bunawerke utworzony w październiku 1942 r. i działający do wyzwolenia obozów Auschwitz w styczniu 1945 r. Od listopada 1943 roku był centrum administracyjnym obozów zależnych Auschwitz przy kopalniach i fabrykach w całej południowej Polsce.

Więźniowie, w tym ocaleni Elie Wiesel i Primo Levi, pracowali głównie przy budowie fabryki niemieckiego konglomeratu chemicznego I.G. Farben. Dziś miejsce to jest puste, mimo iż fabryka pozostała: maszyny zostały po wojnie wysłane do ZSRR, jednak później rząd polski ponownie je zainstalował.]

[„Czy to jest człowiek” w USA nosiła tytuł „Survival in Auschwitz”: „Rozejm” był dostępny pod tytułem „The Reawakening”]

Do you have a question about the Holocaust?Masz pytania na temat Holokaustu?

Zadaj je tutaj