Fact

Vem var Primo Levi?

Share

Primo Levi (1919–1987) var en italiensk kemist som deporterades till Auschwitz i februari 1944 efter att ha fångats när han var aktiv som partisan. Av de 650 personer som var med på transporten var det endast 96 som inte skickades till gaskamrarna direkt vid ankomsten: av de 96 som var registrerade i lägret överlevde bara tre.

Efter ett år i Auschwitz III-Monowitz befriades Levi i januari 1945 av Röda armén. Han togs inte med på de sista dödsmarscherna eftersom nazisterna trodde att han och de andra som var kvar skulle dö av sjukdom eller undernäring innan Röda armén anlände.

Efter sin befrielse återhämtade sig Levi under en tid vid det före detta Auschwitz-lägret innan han gjorde en lång resa tillbaka till sitt hem i Turin, där han bodde resten av sitt liv.

Efter sin återkomst skrev Levi en redogörelse för sina erfarenheter i Auschwitz, publicerad under titeln [Är detta en människa?] 1947. Men först fick boken inte mycket uppmärksamhet. Den gavs ut på nytt 1958 och dess framgång då ledde till en andra bok 1963: [Fristen], som beskriver hans återhämtning och återkomst till Turin. Han skrev många fler böcker. Den sista var De förlorade och de räddade 1986. Strax efter att ha avslutat den boken, där han skrev en del av sin mest självrannsakande tankar om sin överlevnad, dog han under omständigheter som tyder på att han kan ha dödat sig själv.

[Auschwitz III-Monowitz: var ett tvångsarbetsläger knutet till kemifabriken i Bunawerke som inrättades i oktober 1942 och var i verkan tills Auschwitz-lägren befriades i januari 1945. Från november 1943 var det högkvarter för Auschwitz underläger i gruvor och fabriker spridda runt södra Polen.

Fångarnas arbete ägnades huvudsakligen till att bygga fabriken för det tyska kemiska konglomeratet IG Farben. Bland annat Elie Wiesel och Primo Levi som senare skrev om Förintelsen arbetade i Monowitz. Idag är det tomt där lägret låg, även om fabriken är kvar. Maskineriet skickades till Sovjetunionen efter kriget, men den polska regeringen restaurerade senare fabriken.]

[Är detta en människa? publicerades i USA som Survival in Auschwitz: Fristen hade den amerikanska titeln The Reawakening]

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här