Fact

Kas buvo Primo Levi?

Share

Primo Levi (1919–1987 m.) buvo italų chemikas, 1944 m. vasarį suimtas už partizaninę veiklą ir deportuotas į Aušvicą. Iš kartu su juo į stovyklą atvykusių 650 žmonių, tik 96 nebuvo iš karto išsiųsti į dujų kameras. Iš šių 96 išgyveno tik trys.

Metus Levis praleido III Aušvico (Monovicės) stovykloje, kol 1945 m. sausį jį išlaisvino Raudonoji Armija. Jis nebuvo išvestas į mirties eitynes, nes naciai tikėjo, kad jis ir kiti palikti kaliniai iki Raudonosios Armijos atvykimo išmirs nuo bado ir ligų.

Po išlaisvinimo jis nemažai laiko praleido Aušvice, kol atsigavo prieš ilgą kelionę atgal į savo namus Turine, kur ir gyveno iki savo gyvenimo pabaigos.

Grįžęs Levi parašė savo prisiminimų apie Aušvicą apžvalgą, publikuotą 1947 m. pavadinimu „If This is a Man“ (jei tai žmogus), kuri iš pradžių nesulaukė didesnio susidomėjimo. Pakartotinai ji buvo išleista 1958 m. ir, sulaukęs skaitytojų susidomėjimo, 1963 m. išleido savo antrąją knygą: „The Truce“ (paliaubos) aprašo savo atsigavimo laikotarpį ir grįžimą į Turiną. Vėliau jis parašė dar nemažai knygų, o 1986 m. išleido paskutiniąją – „The Drowned and the Saved“ (skenduolis ir išgelbėtasis). Baigęs rašyti šią knygą, kurioje pasinėrė į sielos gelmes analizuodamas savo išlikimą, neužilgo jis mirė. Dėl mirties aplinkybių manoma, kad tai galėjo būti savižudybė.

[III Aušvico (Monovicės) stovykla: priverstinio darbo stovykla prie „Bunawerke“ chemijos gamyklos, įkurta 1942 m. spalio mėn., veikė iki Aušvico lagerių išlaisvinimo 1945 m. Nuo 1943 m. lapkričio čia buvo Aušvico pagalbinių stovyklų, įrengtų įvairiose rytinės Lenkijos kasyklose ir gamyklose, administracinis centras.

Kalinių darbas, kaip ir išgyvenusių liudininkų Elie Wiesel ir Primo Levi, daugiausia buvo Vokietijos chemijos konglomerato „I.G. Farben“ gamyklos statybos. Šiandien stovykla tuščia, nors gamykla veikia. Gamyklos įranga iš pradžių buvo išgabenta į SSRS, tačiau vėliau gamyklą atnaujino Lenkijos vyriausybė.]

[„If This is a A Man“ buvo išleista JAV, pavadinimu „Survival in Auschwitz“. „The Truce“ JAV išleido pavadinimu „The Reawakening“.]

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here