Fact

سیمون ویل که بود؟

Share

سیمون ویل (1927-2017)، سیمون جیکوب در نیس فرانسه به دنیا آمد و در ماه مارس 1944 به اردوگاه Auschwitz (آشویتس) تبعید شد و از آنجا به اردوگاه کار اجباری Bergen-Belsen (برگن-بلزن) در آلمان تبعید شد، او در 15 آوریل 1945 از آنجا آزاد شد. پس از بازگشت به فرانسه، با مطالعه حقوق به مقام رئیس بخش قضایی رسید و در سال 1974 توسط «والری ژسکار دستن» رئیس جمهور فرانسه به سمت «وزیر بهداشت» منصوب شد.

سپس از سال 1979 تا 1982 به‌عنوان «رئیس پارلمان اروپا» خدمت کرد و دوباره بین سال‌های 1993 تا 1995 «وزیر بهداشت» و «وزیر امور اجتماعی و مسائل شهری» شد. امانوئل مکرون پس از مرگ او در 30 ژوئن 2017 اظهار کرد: «نوع‌دوستی مصالحه‌ناپذیرش که برآمده از وحشت اردوگاه‌ها بود، از او مدافعی همیشگی برای ضعیفان و دشمنی مصمم در برابر هرگونه مصالحه سیاسی با راست افراطی، ساخته بود».

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here