Fact

Ar žinojote, kad dvasinis Vokietijos žydų lyderis atsisakė galimybės išsigelbėti?

Share

Rabinas Leo Baeckas, vienas žymiausių XX amžiaus žydų teologų, į valdžią atėjus naciams buvo dvasinis Berlyno sinagogos vadas. Atsisakęs daugybės galimybių išsigelbėti, jis nepaliko Vokietijos žydų.

1933 m. jis buvo išrinktas naujai įsteigtos Vokietijos žydų atstovybės tarybos („Reichsvereinigung der Juden in Deutschland“) prezidentu. Visą dešimtmetį Baeckas žydams teikė socialines paslaugas, kiek tik tai buvo įmanoma, kartais net užstodamas juos prieš gestapą.

1943 m. 70-metis rabinas buvo ištremtas į „Theresienstadt“ koncentracijos stovyklą Čekoslovakijoje, kur buvo paskirtas vežimėliu išvežioti šiukšles. Tačiau rabinas Baeckas ir toliau teikė dvasinę pagalbą stovyklos kaliniams, iki pat „Theresienstadt“ išlaisvinimo 1945 m. gegužės 8 d. Jis mirė 1956 m. Londone.

[Gestapas: „Geheime Staatspolizei“ trumpinys (slaptoji policija). Tai Vokietijos saugumo aparato dalis, atsakinga už vokiečių tautos stebėjimą ir atitikimą nacių ideologijai, o vėliau ir už besislapstančių žydų paiešką. Gestapas įbaugino nemažai gyventojų, tačiau naujausi tyrimai rodo, kad jis buvo pernelyg mažas, kad galėtų sklandžiai veikti be aktyvaus Vokietijos gyventojų palaikymo.]

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here