Fact

Знаете ли, че духовният глава на германските евреи отхвърля възможности да се спаси?

Share

Равин Лео Бек един от най-либералните еврейски теолози през ХХ в. е духовен глава на синагогата в Берлин, когато нацистите поемат властта. Той отхвърля множество възможности да спаси себе и отказва да изостави немските евреи.

През 1933 г. е избран за основател-председател на новосъздадения Представителен съвет на евреите в Германия (Reichsvereinigung der Juden in Deutschland). През следващото десетилетие Бек работи, за да им предоставя социални услуги винаги когато е възможно, дори ходатайства пред [Гестапо] от тяхно име.

През 1943 г. 70-годишният равин е депортиран в концентрационния лагер Терезиенщат, в Чехословакия, където му е възложено да работи на каруцата за боклук. Равин Лео Бек продължава да оказва духовна подкрепа на затворниците в лагера до 8 май 1945 г., когато Червената армия освобождава Терезиенщат. Той умира в Лондон през 1956 г.

[Гестапо: съкратено от Гехайме Щатсполицай – Geheime Staatspolizei (Тайна държавна полиция). Частта от немския апарат за сигурност, отговорна за надзора над немския народ и за това той да спазва нацистката идеология, а по-късно отговорна и за идентифицирането на укрити евреи. Придобива смразяваща репутация заради следенето на германци, но скорошни проучват предполагат, че структурата е била твърде малка, за да се справи без активната подкрепа на самото германско население.]

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук