Fact

האם ידעתם שהמנהיג הרוחני של יהדות גרמניה סירב להזדמנויות להציל את עצמו?

Share

הרב ליאו בק, אחד מאנשי הדת היהודיים הליברליים המובילים ביותר במאה העשרים, היה המנהיג הרוחני של בית הכנסת בברלין בזמן שהנאצים עלו לשלטון. הוא סירב להזדמנויות רבות להציל את עצמו וסירב לעזוב את יהדות גרמניה.

ב-1933 הוא נבחר לנשיא מייסד של מועצת הנציגים היהודיים בגרמניה, שזה עתה נוסדה Reichsvereinigung der Juden in Deutschland) ).במהלך העשור שלאחר מכן, בק פעל למען לספק להם שירותים חברתיים ככל שהתאפשר, ואפילו פנה ל[גסטפו] כדי לעזור להם.

ב-1943, בגיל 70, הרב גורש למחנה הריכוז טרזינשטאדט בצ'כוסלובקיה, ושם הוקצה לעבודה עם עגלת אשפה. הרב בק המשיך לספק חיזוק רוחני לאסירי המחנה עד שחרור טרזינשטאדט על ידי הצבא האדום ב-8 במאי 1945. הוא נפטר בלונדון ב-1956.

[גסטפו: קיצור של Geheime Staatspolizei (משטרת המדינה החשאית). חלק ממנגנון הביטחון הנאצי, שהיה אחראי על מעקב אחר העם הגרמני ואחר הציות לאידאולוגיה הנאצית, ולימים על זיהוי יהודים במחבוא. הארגון רכש לעצמו מוניטין של הפחדה בגלל המעקב אחר הגרמנים, אם כי מחקרים חדשים רומזים שהיה קטן מדי בשביל לתפקד ללא שיתוף פעולה נרחב מצד חלקים גדולים של אוכלוסיית גרמניה בעצמה.]

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן