Fact

Visste du att de tyska judarnas andliga ledare avstod från chanser att rädda sig själv?

Share

Rabbi Leo Baeck, en av de främsta liberala judiska teologerna under 1900-talet var ledare för en synagoga i Berlin när nazisterna kom till makten. Han tackade nej till många möjligheter att rädda sig själv och vägrade att överge Tysklands judar.

1933 valdes han till grundande president för den nyligen skapade Riksföreningen för de tyska judarna (Reichsvereinigung der Juden i Deutschland). Under det kommande decenniet arbetade Baeck för att ordna sociala tjänster till judar när det var möjligt. Han blandade sig till och med i [Gestapoärenden} för att hjälpa judar.

1943 deporterades den då 70-åriga rabbinen till koncentrationslägret Theresienstadt i Tjeckoslovakien, där han fick i uppdrag att arbeta på en sopvagn. Rabbin Baeck fortsatte att ge lägerfångarna andlig tröst tills Theresienstadt befriades av Röda armén den 8 maj 1945. Han dog i London 1956.

[Gestapo: förkortning av Geheime Staatspolizei (Hemliga statspolisen). Den del av den tyska säkerhetsapparaten som övervakade det tyska folket och såg till att de följde nazistisk ideologi, och senare identifierade judar som gömde sig. Gestapo fick ett skräckinjagande rykte om hur de övervakade tyskarna, men ny forskning tyder på att det hade för lite personal för att kunna ha fungerat utan aktivt samarbete från stora delar av den tyska befolkningen.]

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här