Fact

Visste du att tusentals judiska barn lämnade Tyskland utan sina föräldrar för att undkomma nazisternas förtryck?

Share

Även om Storbritannien lämnade Eviankonferensen utan att öppna sina gränser för tyska och österrikiska judiska flyktingar, genomförde landet en serie räddningsinsatser mellan 1938–1940, med det officiella namnet Kindertransporte på tyska (Kindertransport i singular), med andra ord barntransporter, som förde cirka 7 500 judiska barn till Storbritannien.

Privatpersoner eller organisationer sponsrade barnets transport och utbildning och så småningom deras utvandring från Storbritannien. De flesta av föräldrarna till dessa barn omkom i Förintelsen. De här barnens kulturella och sociala påverkan har varit enorm: Individer som räddades av Kindertransport och ett liknande amerikanskt initiativ, The One Thousand Children, inkluderar den brittiske överhusledamoten och baronen Alf Dubs, den politiska aktivisten Hedy Epstein, förintelseforskaren Geoffrey Hartman och den amerikanska mediepersonen ”Dr Ruth” Westheimer.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här