Fact

Upplevde judiska kvinnor Förintelsen annorlunda än judiska män?

Share

Förintelsens förövare behandlade judiska kvinnor och barn lika brutalt som judiska män. Judiska kvinnor utsattes dock för ytterligare förödmjukelser och förtryck, inklusive sexuellt våld och våldtäkter.

I de nazistiska förintelse- och koncentrationslägren tvingades kvinnor gå nakna framför SS-personal och vakter som förödmjukade och torterade dem, både verbalt och fysiskt. Judiska kvinnliga lägerfångar, liksom romska kvinnor, utsattes också för gynekologiska medicinska experiment som gav många av dem som överlevde permanenta funktionshinder.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här