Testimony

Abė Goldberg: gimė 1924 m. Lenkijoje, Lodzėje, išgyveno Aušvicą

Share

Abė Goldberg gimė 1924 m. Lenkijoje, Lodzėje. Jis buvo jauniausias iš keturių vaikų šeimoje. Tuo metu trečdalis miesto gyventojų buvo žydai. Pirmoji bomba ant Lodzės buvo numesta 1939 m. rugsėjo 1 d. Po savaitės naciai įžygiavo į miestą ir paskelbė antižydiškus Niurnbergo įstatymus. Žydai buvo jėga traukiami iš jų pačių namų, vyrai buvo verčiami dirbti be jokio mokesčio. Žydų bendruomenės nariai naciams privalėjo atiduoti savo radijo imtuvus, o vėliau ir visus vertingus daiktus. Žydams taip pat buvo uždrausta vykti į savo darbovietes, o sinagogos buvo deginamos ir vandališkai niokojamos. Neužilgo jie privalėjo ant rankų ryšėti geltonus raiščius.

Vienintelis būdas pabėgti – spygliuotų vielų tvoros, kurias saugodavo vokiečių apsaugos policininkai. Saugantys getą dažnai smagindavosi, taikydamiesi šautuvais į vyrus, moteris ir vaikus lyg į gyvus taikinius.

1940 m. balandį Lodzės getas sienomis buvo atskirtas nuo miesto ir saugomas vokiečių apsaugos policininkų. Dažnai sargybiniai smagindavosi, paversdami žydus gyvais taikiniais. Reaguodamas į tokius įvykius, Abė prisijungė prie socialistinės žydų organizacijos „Bund“, koordinuojančios protestus, pasipriešinimą ir teikiančios pagalbą geto gyventojams. Daugelį pirmojo grupės protesto demonstrantų naciai išžudė, o „Bund“ nariai suprato, kad jiems reikia iš naujo pergalvoti savo veiklos metodus. Po 1942 m. nacių įvykdyto masinio žydų geto gyventojų naikinimo, Abė prarado beveik visą savo šeimą. Užklupti chaoso, daugiau nei 50 jo giminaičių buvo pagauti ir išsiųsti į koncentracijos stovyklas, daugelio iš jų jis daugiau nebesutiko. Abė ir jo motina dvejus metus gyveno Lodzės gete, kęsdami alkį ir stebėdami daugybę trėmimų, kol 1944 m. rugpjūčio mėnesį naciai getą likvidavo. Likvidavus getą, Abė ir jo motina buvo išsiųsti į Aušvicą, kur vos atvykusią jo motiną nužudė dujų kameroje. Aštuonis mėnesius Aušvico-Birkenau stovykloje kalėjęs Abė patyrė daug smurto ir pažeminimų. 1944 m. gruodžio mėn. iš Aušvico Abę siuntė į įvairias Vokietijos stovyklas, kol pagaliau 1945 m. gegužės 2 d. jis buvo išlaisvintas. Šaltinis: „JHC Melbourne“

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here