Testimony

Jakovas (Jackis) Hendelis: 1928 m. gimė Salonikuose, Graikijoje, išgyveno Dora-Mittelbau

Share

Jakovas (Jackis) Hendelis gimė 1928 m. pasiturinčioje šešių asmenų šeimoje, Salonikuose, Graikijoje. Jo tėvas, Šlomas, buvo sėkmingo statybinių medžiagų verslo bendrasavininkis, o Jakovų šeima, kaip ir daugelis žydų didelėje sefardų bendruomenėje, namuose kalbėjo ladino kalba. 1941 m. balandžio 8 d. , vokiečių vermachtas įsiveržė į Salonikus, o Šlomo verslas buvo konfiskuotas. Naciai iš pradžių informavo Jakovų šeimą apie ketinimą juos perkelti į Krokuvą, Lenkiją. Bet 1943 m. jie jėga dviem savaitėms buvo patalpinti į Salonikų getą, o vėliau, kartu su dar aštuoniasdešimt penkiais asmenimis, vagonu išvežti į Lenkiją. 1943 m. pavasarį SS iš Salonikų į Aušvicą deportavo maždaug 56 000 žydų, iš kurių gyvi liko tik 2 000.

„Traukiniui sustojus jie išsivesdavo gražias keturiolikos-penkiolikos metų merginas į keleivinį vokiečių vagoną. Kartais jos grįždavo kruvinos, o kartais jie išnešdavo lavonus – visa tai vyko aštuonias kelionės dienas. Paskutinis vagonas buvo skirtas lavonams. Viskas buvo apgalvota.“

Hendelių šeima Aušvicą pasiekė 1943 m. balandžio 14 d. Tai buvo paskutinis kartas, kai Jakovas ir jo broliai matė savo tėvus ir seseris gyvus. Kaip ir kiti kaliniai iš Salonikų, Jakovas ir jo broliai lageryje buvo priversti dirbti, nepaisant to, kad negalėjo susišnekėti su apsaugininkais ar kitais kaliniais, nes nekalbėjo lenkų, vokiečių ar jidiš kalbomis. Mirus abiem broliams, Jakovas ir boksininkas Jakas Razonas buvo paskirti dirbti valgykloje – plauti kubilus. 1945 m. sausį kaliniai buvo išsiųsti į mirtiną žygį iš Aušvico į Bergen-Belseną. Jakovas ant sniegu padengto kelio pastebėjo pakeliui nužudytų žmonių kraujo pėdsakus. Nužygiavusi tuziną mylių, grupė pasiekė Glivico stovyklą, kur visus suvarė į atvirus anglies sunkvežimius ir be vandens ar maisto išvežė į Dora-Mitelbau. Pagaliau jie pasiekė Bergen-Belseną, kur Jakovas buvo vėl įkalintas. Čia jis kalėjo iki 1945 m. balandžio 15 d., kai britai juos išlaisvino. Netrukus sužinojo, kad visi jo šeimos nariai per holokaustą žuvo. 1947 m. Hendelis emigravo į Izraelį, kur savanoriavo Mahalo brigadoje ir kovojo Izraelio nepriklausomybės kare. Šaltinis: Jad Vašemas

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here