Fact

Ar nepaisant persekiojimų žydai išsaugojo savo kultūrines ir (arba) religines tradicijas?

Share

Holokausto metu žydų tradicijos padėjo jiems kraupios tikrovės akivaizdoje išsaugoti viltį. Net ir koncentracijos stovyklose, dažnai rizikuodami gyvybe, žydai išsaugojo savo kultūrinį ir religinį paveldą.

Tai vyko įvairiais būdais, įskaitant susirinkimus maldos grupėse, slaptus švenčių minėjimus ir dalyvavimus žydų mokymuose visomis prieinamomis priemonėmis. Yra išlikę rabinų raštų, kuriuose jie aiškina, kiek religiniai ir dvasiniai jų situacijos paaiškinimai padėjo holokausto aukoms. Taip pat yra raštų, paaiškinančių konkrečias praktikas patiriantiems izoliaciją, nepriteklių ir mirties grėsmę.

Išgyvenusieji prisimena, kaip savaitėmis taupydavo ir taip negausų duonos ir maisto davinį šventėms, kaip improvizuodavo žvakes Hanukai arba taupydavo cukrų ir druską Šabui. Jeruzalės Jad Vašem memoriale laikoma daug religinių artefaktų, pagamintų iš įvairiausių objektų, liudijančių tikėjimo svarbą holokausto metu.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here