Fact

Успяват ли евреите да запазят своите културни и религиозни традиции въпреки гоненията?

Share

През Холокоста еврейската традиция е извор на надежда в мрачната реалност на унищожението. Дори в концентрационните лагери евреите рискуват живота си, за да съхранят своето религиозно и културно наследство.

Това се проявява по много начини, включително чрез събирания за молитва, почитане на празниците, в повечето случаи тайно, и изучаване на еврейското знание по всякакви възможни начини. Равините оставят текстове, които посочват колко е важно за попадналите в Холокоста да открият религиозни и духовни обяснения за положението си. Освен това има текстове, писани в отговор на конкретни въпроси за еврейската практика, провокирани от изживяването на затвор, лишения и смърт.

Оцелели помнят как запазват от оскъдните порции и хляб през седмиците, за да си направят празнична трапеза после, правят импровизирани свещи за Ханука или заделят малко сол или захар за празнично усещане на Шабат. Яд ва-Шем в Йерусалим съдържа множество исторически артефакти, които са изработени от какво ли не, и показват колко е важно да се съхрани вярата по време на Холокоста.

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук