Fact

Vem befriade nazistiska koncentrationsläger och förintelsecentrum?

Share

I öst befriades lägren av [Röda armén]. De befriade Majdanek i juli 1944, Auschwitz den 27 januari 1945 och koncentrationslägren Gross-Rosen, Sachsenhausen, Ravensbrück, Stutthof och Theresienstadt under de följande månaderna.

I väst befriade amerikanska trupper Buchenwald, Dachau, Dora-Mittelbau, Flossenbürg och Mauthausen, bland andra läger. När brittiska styrkor gick in i Bergen-Belsen den 15 april 1945, hittade de cirka 60 000 fångar, där många var nära döden på grund av grav undernäring och en rasande tyfusepidemi, omgivna av tusentals obegravda lik. Radiosändningarna från de befriade lägren från BBC-korrespondenten Richard Dimbleby och CBS:s Ed Murrow gjorde ett mycket starkt intryck på lyssnarna, och även reportage i journalfilmer gjorde ett starkt intryck.

Den 12 april 1945 besökte general Dwight D. Eisenhower, överbefälhavare för de allierade styrkorna i Europa, det före detta koncentrationslägret Ohrdruf tillsammans med de amerikanska generalerna George S. Patton och Omar Bradley. Eisenhower skickade sedan ett telegram till arméstabschefen George C. Marshall i Washington och skrev att ”De saker jag såg går inte att beskriva… Jag gjorde medvetet besöket för att själv kunna ge förstahandsbevis om det här om det någonsin, i framtiden, utvecklas en tendens att avfärda dessa anklagelser som propaganda.”

[Röda armén: Sovjetunionens armé och flygvapen. Röda arméns insatser avgjorde i slutändan andra världskriget, men inledningsvis hade man svårt att bemöta den tyska invasionen. Armén var försvagad av utrensningarna i officerskåren på 1930-talet och hämmad av Stalins vägran att lyssna på sina generalers råd i början på konflikten. Efter blodiga strider 1942 började Röda armén få framgång efter tyskarnas nederlag i Stalingrad i januari 1943. Med amerikanskt stöd drev sovjetstyrkorna de tyska styrkorna tillbaka in i Tyska riket och intog slutligen Berlin i april–maj 1945. Historiker uppskattar att Röda arméns förluster under andra världskriget uppgick till cirka 8,7 miljoner döda och ytterligare 4,6 miljoner saknade.]

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här