Fact

Hur gjorde judar fysiskt motstånd?

Share

Organiserat beväpnat motstånd var ett av de viktigaste sätten som judar motsatte sig nazisternas terror i det tyskockuperade Europa.

Judar bildade beväpnade motståndsgrupper i över 100 getton i ockuperade territorier i Östeuropa. Dessa motståndsgruppers initiativtagare var unga män och kvinnor som inte ville låta tyskarna bestämma när och hur de skulle dödas. Judiska ungdomsförbund – särskilt Hashomer Hatzair – var viktiga i uppkomsten av dessa motståndsgrupper.

Förutom att försöka organisera uppror hjälpte de judiska underjordiska grupperna judarna att fly från gettona och, när det var möjligt, att gå med i partisangrupper för att strida mot tyskarna och deras medbrottslingar.

Väpnade uppror ägde rum i vissa getton och i flera läger, inklusive Treblinka, Sobibór och Auschwitz. Det mest kända av dessa uppror var Warszawagettots uppror, där gettonas kämpar höll ut mot de omgivande tyska trupperna i nästan en månad från april 1943 till 16 maj 1943.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här