Fact

Как евреите се борят физически?

Share

Организираната въоръжена съпротива е един от ключовите начини, по които евреи се противопоставят на нацисткото преследване в окупираната от Германия Европа.

Евреи образуват въоръжени групи в повече от 100 гета из окупираните зони в Източна Европа. Организаторите на тези въоръжени групи са млади мъже и жени, които не искат да позволят на германците да определят кога и как да бъдат убити. Еврейските младежки движения, особено Ашомер ацаир, са от основно значение за създаването на тези групи за съпротива.

Освен опитите за организирани въстания прикрити еврейски групи помагат на евреи да бягат от гетата и когато е възможно, да се присъединяват към партизанските групи, за да се борят против немците и техните съучастници.

Има въоръжени въстания в някои гета и в няколко лагера, включително Треблинка, Собибор и Аушвиц. Най-известният от тези бунтове е Въстанието във Варшавското гето, при което бойците от гетото успяват да задържат заобикалящите ги немски войски в продължение на почти месец от 19 април 1943 г. до 16 май 1943 г.

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук