Fact

Какво са партизански движения?

Share

Партизаните са бойци в отдалечени райони, които нападат и подриват единиците на Германия и страните от Оста.

Въпреки минималния шанс евреите образуват или се присъединяват към партизански и други въоръжени групи, за да се борят срещу германците. Еврейски отряди на съпротива има във Франция, Белгия, Украйна, Беларус, Литва и Полша. Евреите също така се присъединяват към по-големи френски, италиански, югославски, гръцки и съветски съпротивителни организации.

Една от най-големите и най-важните партизански групи е Бригадата Белски, за която е създаден филмът Съпротива (Defiance) през 2008 г. Бригадата Белски действа между 1942 г. и 1944 г. в западната част на Беларус и е известна с това, че предоставя безопасно убежище за еврейски жени и деца.

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук