Fact

Partizan hareketleri nelerdi?

Share

Partizanlar, ıssız alanlarda Alman ve Mihver birliklerine saldıran ve onları sekteye uğratan gerila savaşçılarından oluşmaktaydı.

Yahudiler tüm olumsuzluklara karşın, Almanlara karşı savaşmak için partizan ve diğer silahı yeraltı gruplarını oluşturdu veya bunlara katıldı. Fransa, Belçika, Ukrayna, Beyaz Rusya, Litvanya ve Polonya’da Yahudi direniş birlikleri mevcuttu. Yahudiler aynı zamanda Fransız, İtalyan, Yugoslav, Yunan ve Sovyet direniş kurumlarına da katılmaktaydı.

En büyük ve en önemli partizan gruplardan biri, 2008 tarihli Direniş filmine de konu olan Bielski Birliği idi. Bielski Birliği, 1942 ve 1944 yılları arasında batı Beyaz Rusya’da faaliyet gösterdi ve Yahudi kadın ve çocuklar için bir sığınak sağlaması özellikle önemliydi.

Do you have a question about the Holocaust?

Holokost hakkında bir sorunuz mu var?

Buradan sorun