Fact

Kokios buvo partizanų organizacijos?

Share

Partizanai kovotojai įsikurdavo atokiose vietovėse ir rengdavo išpuolius prieš vokiečius bei jų sąjungininkus.

Nepaisant menkų galimybių, žydai formuodavo partizanų ir ginkluoto pasipriešinimo būrius arba prie jų prisijungdavo, kad galėtų kovoti prieš vokiečius. Žydų pasipriešinimo būriai gyvavo Prancūzijoje, Belgijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje. Žydai taip pat jungėsi prie visuotinių prancūzų, italų, jugoslavų, graikų ir sovietų pasipriešinimo organizacijų.

Vienas didžiausių ir daugiausiai pasiekusių partizanų būrių buvo Bielskių brigada, apie kurią pasakojama 2008 m. filme „Defiance“. Bielskių brigada veikė 1942–1944 m. Vakarų Baltarusijoje ir pasižymėjo tuo, kad suteikė saugų prieglobstį daugeliui žydų moterų ir vaikų.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here