Fact

מה היו תנועות הפרטיזנים?

Share

הפרטיזנים היו לוחמי גרילה באזורים מרוחקים שתקפו יחידות של צבאות גרמניה ומדינות הציר ושיבשו את פעילותן.

כנגד סיכויים עצומים, יהודים הקימו קבוצות מחתרתיות או הצטרפו לפרטיזנים או לקבוצות מחתרתיות אחרות כדי להילחם בגרמנים. היו יחידות התנגדות יהודית בצרפת, בבלגיה, באוקראינה, בבלארוס, בליטא ובפולין. יהודים גם הצטרפו לארגוני התנגדות כלליים בצרפת, באיטליה, יוגוסלביה, ביוון ובברית המועצות.

אחת מקבוצות הפרטיזנים הגדולות והחשובות ביותר הייתה בריגדת ביילסקי, המוזכרת בסרט התנגדות מ-2008. בריגדת ביילסקי פעלה בין 1942 ל-1944 במערב בלארוס ובלטה בגלל שסיפקה מקלט בטוח לנשים ולילדים יהודים.

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן