Fact

Ar žinojote, kad grupė Bergen-Belseno koncentracijos stovyklos žydų moterų išsaugojo gyvus 149 vaikus?

Share

1944 m. gruodį 149 ištremtų olandų žydų vaikai buvo tiesiog palikti už Bergen-Belseno moterų koncentracijos stovyklos sienų Vokietijoje. Moterys kalinės paėmė vaikus į vidų ir nusprendė jais pasirūpinti.

Padedamos Lenkijos žydų dantų gydytojos dr. Hadassah (Ada) Bimko (vėliau Rosensaft), jos dviejuose barakuose įkūrė vaikų namus, kuriuose surinko vaikus iš įvairių šalių. Nepaisant vietos trūkumo, bado, siaubingų higienos sąlygų ir siautėjančios vidurių šiltinės epidemijos, moterys per sunkią 1944–1945 m. žiemą išsaugojo 149 žydų vaikų gyvybes iki pat Bergen-Belseno išvadavimo 1945 m. balandžio 15 d.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here