Fact

Знаете ли, че група еврейки запазва между живите 149 деца в концентрационния лагер Берген-Белзен?

Share

През декември 1944 г. 149 холандски еврейчета, чиито родители са депортирани другаде, биват оставени пред едно от женските помещения в концентрационния лагер Берген-Белзен в Германия. Група от затворнички прибира децата вътре и решава да се погрижи за тях.

Водени от зъболекарката от еврейски произход Хасада (Ада) Бимко (по-късно Розензафт), те правят детска градина в две от помещенията, където събират и други деца от различни страни. Въпреки пренаселването, глада, ужасяващите хигиенни условия и бушуващата епидемия от тиф жените успяват да опазят живота на 149 деца по време на тежката зима на 1944–45 г. до освобождението на 15 април 1945 г.

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук