Fact

Kaip žydai priešinosi fiziškai?

Share

Vienas pagrindinių Vokietijos okupuotos Europos žydų kovos prieš nacių persekiojimą būdų buvo organizuotas ginkluotas pasipriešinimas.

Rytinėje okupuotos Europos dalyje daugiau nei šimte getų buvo suformuoti ginkluoto pasipriešinimo būriai. Šių pasipriešinimo grupių organizatoriai, jauni vyrai ir moterys, nesutiko, kad vokiečiai už juos spręstų, kada ir kaip jie bus nužudyti. Žydų jaunimo organizacijos, o ypač Hashomer Hatzair, padėjo kurti tokius pasipriešinimo būrius.

Žydų pogrindis ne tik organizavo sukilimus, bet ir padėjo žydams bėgti iš getų ar prisijungti prie partizanų ir kovoti prieš vokiečius ir jų bendrininkus.

Ginkluoti sukilimai įvyko kai kuriuose getuose ir keliose stovyklose, įskaitant Treblinką, Sobiborą ir Aušvicą. Žymiausias buvo Varšuvos geto sukilimas, kurio metu geto kovotojai neleido vokiečiams prasibrauti beveik visą mėnesį, nuo 1943 m. balandžio 19 d. iki gegužės 16 d.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here