Fact

Защо Мордехай Аниелевич се бори въпреки невъзможния шанс във Варшавското гето?

Share

Мордехай Аниелевич е роден във Варшава през 1919 г. или 1920 г. В младежките си години активно участва в ционисткото младежко движение Ашомер ацаир. Когато се отделя заедно с много други млади хора, той активно участва в съпротивата, като първоначално се опитва да организира незаконна имиграция в Подмандатна Палестина от окупираната от Съветския съюз Литва. След като е арестуван от съветските власти, организира на доброволчески начала активистите на Ашомер ацаир в окупираната от немци територия. Заедно с много други млади хора пътува из Полша, събира новина и помага за публикуването на неофициален, таен вестник.

Аниелевич започва да организира въоръжена съпротива във Варшавското гето още през юни 1941 г., след като до него достига информация за първите масови убийства на евреи от айнзацгрупите. Срещу него се противопоставят мнозина от гетото, които вярват, че въоръжената съпротива ще доведе до неприемливи последици за най-уязвимите в гетото. С депортациите през лятото на 1942 г. заминават почти всички деца и възрастни от гетото към смъртта си в Треблинка. Останалите 60 000 евреи от гетото са предимно млади възрастни, които разбират, че унищожението ще е крайният резултат независимо дали се борят или не. През ноември 1942 г. различни еврейски неофициални, тайни групи се сливат и образуват ZOB – Zydowska Organizacja Bojowa: еврейска бойна организация, ръководена от Аниелевич.

След първоначална поредица схватки в началото на 1943 г. ZOB прекарват периода преди април в усилена подготовка за възможно най-успешната повсеместна борба. На 19 април 1943 г. немците се опитват да започнат масови депортации. В следващите няколко седмици ZOB се борят сграда по сграда, принуждават нацистите да повикат подкрепление в гетото и да го сринат със земята. Щабът на ZOB e унищожен на 8 май 1943 г. Аниелевич както и почти всички от водачите в ZOB са убити. В последното си известно писмо той обяснява, че бунтът е просто проявление на неговата мечта да види еврейска съпротива: „Мечтата на моя живот се сбъдна: доживях да видя еврейска съпротива в гетото в цялото ѝ величие и слава.“

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук