Fact

Kaip pasaulinė spauda reagavo į Europos žydų, patekusių į nacių rankas, padėtį?

Share

1930 m. nacistinės Vokietijos idėjos ir požiūris į žydus buvo plačiai aprašomi spaudoje. Karo metu ištremtosios vyriausybės gaudavo ir persiųsdavo liudininkų ir išlikusiųjų ataskaitas, kuriose išsamiai buvo aprašomi aktualūs įvykiai ir jų mastas. Daugelis šių ataskaitų buvo plačiai publikuojamos, dažniausiai su užuojauta. Nors apie nacių įvykdytus žiaurius nusikaltimus buvo plačiai žinoma, didieji laikraščiai žydų persekiojimui ir masinėms žudynėms didelio dėmesio neskyrė, neįskaičiuojant mažų straipsnių vidiniuose laikraščių puslapiuose.

Pasak tyrimų, Didžiojoje Britanijoje ir JAV populiariausi laikraščiai rašė apie nacių partiją, kuri 1930 m. laimėjo rinkimus. Taip pat skaitytojai galėjo nemažai sužinoti apie 1933–1939 m. įvykius Vokietijoje. Tačiau atsakingos apžvalgos turėjo prieštarauti populiariajai kitos žiniasklaidos nuomonei ir išankstiniams nusistatymams. 1938 m. „Daily Mail“ publikavo pasakojimą, pavadintą „Į šalį plūsta Vokietijos žydai“. Anksčiau, dešimtmečio pradžioje, šio laikraščio savininkas paskelbė straipsnį, liaupsinantį britų fašistų sąjungą.

Karo metu informacijos srautas buvo nutrūkęs, nors Didžiojoje Britanijoje įsikūrusios ištremtosios vyriausybės gaudavo pranešimus apie jų šalyje vykdomus areštus ir trėmimus. Ištremtoji Lenkijos vyriausybė taip pat gavo daug informacijos apie getuose ir lageriuose vykdomus žiaurumus ir perdavė ją kitoms vyriausybėms ir šalies žiniasklaidai. 1942 m. birželio 30 d. „The New York Times“ pranešė, kad Pasaulio žydų kongreso ir Lenkijos vyriausybės Londone duomenimis, nuo karo pradžios vokiečiai išžudė daugiau nei 1 000 000 žydų.

Skirtingai nuo pasaulio žiniasklaidos, žydų laikraščiai prieš holokaustą ir jo metu aiškiai aprašydavo vokiečių daromus nusikaltimus prieš Europos žydus. Izraelio istorikas Jozefas Gorny žydų žiniasklaidoje suskaičiavo karo metu ir dažniausiai pirmuosiuose laikraščių puslapiuose 2 500 kartų įvairiai minimas Europos žydų patiriamas kančias ir pranešimus apie nacių vykdomus nusikaltimus. Jis pateikia istorijų, rastų JAV, Didžiosios Britanijos ir Palestinos žydų leidiniuose, pavyzdžių, kuriuose rašoma apie „plėšikavimus ir žmogžudystes, getus, badą, mirčių skaičių, žudynes nacių okupuotuose Sovietų Sąjungos regionuose ir vokiečių ketinimą išvalyti Europą nuo žydų“.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here