Fact

Keliose šalyse buvo vykdomas holokaustas?

Share

Holokaustas palietė žmones visose Europos ir Šiaurės Afrikos šalyse, o jo pasekmės iki dabar juntamos visame pasaulyje. Klausimų sprendimą apsunkina Europos valstybių sienų pokyčiai, įvykę prieš Antrąjį pasaulinį karą, jo metu ir jam pasibaigus. Dauguma holokausto aukų mirė arba buvo nužudyti nacių okupuotos Lenkijos koncentracijos stovyklose, getuose, taip pat didelė dalis buvo sušaudyti rytuose, Baltijos šalyse ir SSRS teritorijoje (dabar Baltarusija, Ukraina ir Rusija). Be to, vokiečių vadovaujamos arba savarankiškai veikusios vietinės Rumunijos, Kroatijos ir Vengrijos pajėgos sistemingai persekiojo ir žudė žydų bendruomenes. Aukos atvykdavo iš įvairiausių Europos kampelių ir iš Prancūzijos valdomos Šiaurės Afrikos, todėl be vietinių pagalbos sudėtinga buvo juos identifikuoti ir surinkti, o be tarptautinio geležinkelių tinklo – nugabenti į stovyklas. Pavyzdžiui, 1944 m. birželio mėn. iš Korfu ištremti žydai įvairiais geležinkelių tinklais buvo gabenami net devynias dienas.

Tačiau holokausto pasekmės juntamos ir už Europos ribų. Jei skaičiuosime ir tas šalis, kuriose pabėgėliai rado prieglobstį, kuriose gyvena nužudytųjų artimieji arba tas, kuriose pabėgėliai apsigyveno karui pasibaigus, galima drąsiai teigti, kad holokaustas paveikė visą pasaulį.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here