Fact

مطبوعات جهانی چگونه مصائب یهودیان اروپایی توسط نازی‌ها را انعکاس دادند؟

Share

در دهه 1930، پوشش مطبوعاتی گسترده‌ای از اقدامات نازی‌ها منجمله برخورد آنها با یهودیان صورت گرفت.

 در طول جنگ، دولت های در تبعید گزارش‌هایی را از شهود و بازماندگان دریافت کرده و به آنها می‌پرداختند. دراین گزارش‌ها جزئیاتی چون مقیاس اتفاقات و رویدادها به طور گسترده و با چاشنی ابراز همدردی منتشر می‌شدند. با اینکه جنایات نازی‌ها در سطح گسترده انعکاس می‌یافت، اما جراید کثیرالانتشار و مهم اکثراً آزار و اذیت و قتل عام یهودیان را برجسته نشان نمی‌دادند و تنها به اختصاص مقالات کوچکی در صفحات میانی خود بسنده می‌کردند. 

در انگلیس و ایالات متحده ، تحقیقات نشان می دهد كه روزنامه های "با كیفیت" از زمان موفقیت نازی‌ها در انتخابات 1930 این حزب را مورد پوشش قرار داده و خوانندگان خود را از این بابت که آنها را در جریانات اغلب رویدادهای اتفاق افتاده در آلمان در طی سالهای 1933 تا 1939 قرار می‌دهند به درجه اطمینان می‌رساندند. با همه این اوصاف پوشش و انعکاس مسئولانه ناگزیر به مبارزه با نگرش عامه و قضاوت تبعیض آمیز رسانه‌های دیگر بود. در اواخر سال 1938، روزنامه دیلی میل داستانی با عنوان "یهودیان آلمانی که در حال ورود به این کشور هستند" را چاپ کرد. در اوایل این دهه ، صاحب آن سرمقاله ای را منتشر کرد که تحسین اتحادیه فاشیست های انگلیس را در پی داشت. 

در طول جنگ جریان اطلاعات مختل شد اگرچه دولت های در تبعید مستقر در انگلیس گزارش‌هایی را از خانه دریافت می‌کردند که در آن بازداشت‌ها و تبعیدها را توصیف می‌کردند. دولت در تبعید لهستان همچنین اطلاعاتی راجع به ارتکاب جنایت در گتوها و اردوگاه‌ها دریافت و به سایر دولت‌ها و رسانه‌ها منتقل کرد. در تاریخ 30 ژوئن سال 1942، نیویورک تایمز گزارش داد که به گفته کنگره جهانی یهودیان، براساس اطلاعات دریافت شده توسط دولت لهستان در لندن، "آلمانی ها بیش از 1،000،000 یهودی را از زمان آغاز جنگ قتل عام کرده‌اند."  


در مقابل، رسانه‌های یهودی به طور برجسته جنایات آلمانها علیه یهودیان اروپایی را چه قبل و چه در زمان هولوکاست منعکس می‌کردند. یوسف گورنی (Yosef Gorny)، مورخ اسرائیلی، به معرفی 2،500 مورد از انعکاس درد و رنج یهودیان اروپایی در رسانه‌های یهودی و گزارش جنایات نازی‌ها "به صورت مستمر و اغلب در صفحات اول" در زمان جنگ پرداخته است. وی نمونه‌هایی از داستان‌های موجود در نشریات یهودی در ایالات متحده، انگلیس و فلسطین تحت قیمومیت را نام می‌برد که به توصیف: "غارت و قتل، گتوئیزه‌کردن، گرسنگی ساکنان گتوها، میزان مرگ و میر، قتل عام در نواحی تحت اشغال نازی‌ها و رسیدن آن به اتحاد جماهیر شوروی و قصد آلمانها برای ساختن اروپای عاری از یهود می‌پردازد."

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here