Fact

Hur skildrade pressen runtom världen de europeiska judarnas belägenhet under nazisternas styre?

Share

Under 1930-talet bevakades Nazityskland ingående av pressen, och i det ingick regimens behandling av judarna. Under kriget mottog och vidarebefordrade exilregeringar rapporter från vittnen och överlevande som förklarade omfattningen av vad som pågick, och de återgavs i många medier, oftast med en sympatisk vinkel. Även om nazisternas illdåd bevakades ingående så framhävde de stora tidningarna oftast inte förföljelse och massdödande av judar, utan de behandlades i korta artiklar som inte hamnade på förstasidan.

I Storbritannien och USA tyder forskning på att ”kvalitetspressen” täckte nyheter om nazistpartiet från dess genombrott i valet 1930, så deras läsare fick veta mycket om vad som hände i Tyskland mellan 1933 och 1939. Den ansvarsfulla journalistiken fick dock brottas med befolkningens attityder och fördomar som uppmuntrades av andra medier. Så sent som 1938 publicerade Daily Mail en artikel med rubriken ”Tyska judar väller in i vårt land”. Tidigare under 30-talet hade dess ägare låtit publicera en ledare som berömde brittiska fascistunionen (British Union of Fascists).

Under kriget avtog informationsflödet även om de exilregeringar som hade Storbritannien som bas fick rapporter hemifrån om arresteringarna och deportationerna. Den polska exilregeringen tog också emot och förmedlade uppgifter om krigsförbrytelser i getton och läger till andra regeringar och till medierna. Den 30 juni 1942 rapporterade New York Times att enligt Judiska världskongressen, grundat på rapporter som den polska regeringen i London fått, ”har tyskarna massakrerat mer än en miljon judar sedan krigsutbrottet”.

Däremot skildrade de judiska medierna ofta de tyska brotten mot europeisk judendom både före och under Förintelsen. Den israeliska historikern Yosef Gorny har hittat 2 500 referenser i de judiska medierna till de europeiska judarnas lidande samt rapporter om nazistiska brott ”oavbrutet och vanligtvis på förstasidorna” under hela kriget. Han citerar exempel på berättelser i judiska publikationer i USA, Storbritannien och Palestinamandatet som beskriver ”plundringar och mord, gettoisering, svält hos gettobefolkningarna, dödssiffror, massakrer i områden ockuperade av Sovjetunionen, och tyskarnas avsikt att göra Europa Judenrein”.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här