Fact

Vem var Nicholas Winton, och varför tog han med sig 669 barn från Tjeckoslovakien 1938–39?

Share

Nicholas Winton (1909–2015) var en börsmäklare född i West Hampstead i London. Hans föräldrar var av tysk judisk härkomst men valde att döpa sin son i den anglikanska kyrkan. Mellan december 1938 och september 1939 arbetade Winton tillsammans med vänner och kollegor i Prag och London för att organisera transport och mottagning av barn hotade av nazistiska raslagar som gällde i Tjeckoslovakien efter den tyska invasionen i mars 1939.

Winton ombads att komma till Prag av sin vän Martin Blake, en lärare vid Westminster School och en medlem av den brittiska flyktingkommittén från Tjeckoslovakien. Blake presenterade Winton för Doreen Wariner, som visade Winton de överfulla flyktinglägren. Winton arbetade från sitt hotellrum – och lyssnade ofta på framställningar medan han rakade – och samlade in ansökningar. Han återvände till London med namn på barn och tillbringade sina kvällar och helger med att samla in pengar och rekrytera fosterföräldrar. Han trodde att tiden höll på att rinna ut innan nazisterna invaderade Tjeckoslovakien och bröt Münchenavtalet i september 1938.

Den första transporten av barn från Prag skedde med ett flyg den 14 mars 1939, bara en dag innan tredje riket invaderade Tjeckoslovakien, införlivade de tjeckiska länderna i Tyskland och upprättade en slovakisk marionettstat. Mellan mars och augusti organiserade Winton och hans kollegor ytterligare sju transporter, med tåg. Den sista transporten lämnade Prag den 2 augusti 1939, en månad före andra världskrigets utbrott.

Wintons arbete var i stort sett okänt fram till slutet av 1980-talet, då hans fru Grete hittade en klippbok med detaljer om 669 barn han hade hjälpt. 1988 presenterade ett avsnitt av BBC-programmet That's Life Winton för bara några av dem han hade hjälpt, och för den brittiska allmänheten. Winton blev adlad 2002 för sina tjänster för mänskligheten. Ombedd att förklara varför han bestämt sig för att rädda så många sa han att något helt enkelt måste göras. Han citerade Doreen Wariners ord till honom i Prag 1938: ”Du, om något kan göras, kanske du skulle vilja försöka göra det”. Winton dog 2015, 106 år gammal.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här