Fact

Vad var amerikanska War Refugee Board (Krigsflyktingbyrån)?

Share

War Refugee Board (Krigsflyktingbyrån, WRB) bildades i januari 1944 genom ett presidentdekret av president Franklin Roosevelt. I presidentdekretet sades att USA:s politik syftade till att ”vidta alla åtgärder i dess makt för att rädda offren för fiendens förtryck som är i överhängande fara för sina liv och annars ge sådana offer all möjlig lättnad och hjälp som inte äventyrar en framgångsrik krigsinsats”.

WRB, ledd av John Pehle, arbetade med judiska organisationer, motståndsgrupper och diplomater från neutrala länder för att försöka rädda så många judar som möjligt, oavsett om de gömde sig eller hölls i koncentrationsläger. De publicerade även de första uppgifterna om morden i Auschwitz till den amerikanska allmänheten som en del av en kampanj för att avskräcka gärningsmännen från ytterligare brott. WRB:s mest kända aktion var att tillsammans med American Joint Distribution Committee stödja den svenska diplomaten Raoul Wallenbergs arbete, som räddade tusentals judar i Budapest genom att utfärda svenska skyddspass. Men efter kriget, även om WRB räddade tiotusentals judar, beskrev Pehle sitt arbete som ”litet och sent”.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här