Fact

Vem var Hannah Szenes och varför hoppade hon fallskärm in i det ockuperade Europa?

Share

Hannah Szenes (ofta Senesh i engelskspråkiga källor) var en ungersk judisk kvinna som anmälde sig frivillig till att med fallskärmshopp ta sig in i det ockuperade Europa i mars 1944 för att arbeta med att organisera väpnat motstånd. Hon fångades strax efter att hon anlänt i Ungern och avrättades i november 1944.

Szenes föddes i juli 1921 till en välbärgad och assimilerad judisk familj i Budapest. Efter att ha fått uppleva antisemitism under sin sekulära skolgång blev hon sionist och emigrerade till Palestinamandatet 1939. Hon gick med i kibbutzen Sedot Yam nära Caesarea 1941 efter att ha tagit examen i en jordbruksskola.

1943 tillfrågades hon av Jewish Agency om hon ville hjälpa motståndsrörelser i Europa. Hon genomförde en fallskärmsjägarkurs i januari 1944 och släpptes ner i det ockuperade Jugoslavien i mitten av mars. Hon arresterades i juni, nästan omedelbart efter att hon passerat den ungerska gränsen, och hölls fånge i Budapest. Trots att myndigheterna arresterade hennes mamma vägrade Szenes att samarbeta och höll ett trotsigt tal vid sin rättegång i november. Hon dömdes till döden. I sista minuten fick hon en chans att be om nåd men avstod. Hon avrättades genom arkebusering den 7 november 1944. Hon var 23 år gammal.

Efter kriget blev Szenes en välkänd nationalhjälte i den nya staten Israel. 1950 flyttades hennes kvarlevor från Budapest till Herzlberget i Jerusalem. Hennes dikt, 'Välsignad är marschen', skriven i Jugoslavien i maj 1944 har varit välkänd för israeler i flera generationer:

Välsignad: är tändstickan som fattar eld och brinner bort.
Välsignad: är lågan som brinner i hjärtats hemliga vrår.
Välsignad: är hjärtan som vet att sluta slå när äran kräver det.
Välsignad: är tändstickan som fattar eld och brinner bort.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här