Fact

Vilka var Bielskis partisaner, och hur räddade de mer än 1 000 judiska män, kvinnor och barn i skogarna i västra Vitryssland?

Share

Tuvia, Asael och Zus Bielski var från en bondefamilj nära Nowogródek i förkrigstidens Polen (numera Navahrudak i Vitryssland). Efter den tyska invasionen av Sovjetunionen i juni 1941 deporterades familjen Bielski till Nowogródek-gettot. Efter att deras föräldrar dödades av tyskarna flydde de från Nowogródek-gettot i december 1941 och bildade en partisangrupp med runt 30 medlemmar. Genom att hjälpa judar från getton i närliggande städer att fly utvidgades gruppen till cirka 700 under de följande arton månaderna. Tuvia, den äldste av bröderna, valdes till gruppens befälhavare.

I augusti 1943 tvingades gruppen att slå läger djupt in i Nalibokiskogen, nordost om Nowogródek. Tuvia var fast besluten att ta in alla judar som ville gå med i gruppen. I slutet av kriget hade Bielskifamiljens läger alla möjliga grenar och institutioner inklusive skola, bageri, sjukhus och tvätt. Tuvia betonade att ”det är viktigare att rädda judar än att döda tyskar”.

Under hela sin tid i skogen fick Bielski-gruppen besvär med andra partisangrupper, som hade en del medlemmar som var extremt antisemitiska. Tuvia Bielski lyckades nå ett bräckligt samförstånd med befälhavaren för de sovjetiska partisanerna, och Bielski-partisanerna deltog i gemensamma operationer mot tyska vakter och vitryska medlöpare. Asael dödades i januari 1945 efter att ha inkallats till Röda armén.

Sommaren 1944 befriades Vitryssland och Bielski-gruppen, som då hade fått 1 200 medlemmar, kom ut ur skogarna och skildes åt. Tuvia och Zus emigrerade till Palestinamandatet och deltog i det israeliska självständighetskriget 1948. Långfilmen Defiance från 2008 skildrar gruppens historia, grundad på historikern Nechama Tecs forskning, med Daniel Craig i rollen som Tuvia. Enligt vissa uppskattningar finns det idag så många som 10 000 ättlingar till Bielski-gruppens medlemmar.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här