Fact

پارتیزان های بیئلسکی که بودند و چگونه توانستند جان بیش از 1,000 مرد، زن و کودک یهودی را در جنگل های غربی بلاروس نجات دهند؟

Share

توویا ، آزائل و زوس بیئلسکی Bielskiدر یک خانواده کشاورز در نردیکی نووگرودک (Nowogrodek) در لهستان قبل از جنگ (ناواروداک (Navahrudak) کنونی در بلاروس) متولد شدند. پس از حمله آلمان به اتحاد جماهیر شوروی در ژوئن سال 1941، خانواده بیئلسکی به گتو نووگرودک تبعید شدند. پس از آن که والدین آنها توسط آلمانی ها کشته شدند، در دسامبر سال 1941 از گتو نواگرودک گریخته و یک گروه پارتیزانی با حدود 30 نفر عضو تشکیل دادند. با کمک به یهودیان برای فرار از گتوهای شهرهای اطراف، این گروه بزرگتر شده و پس از هجده ماه اعضای آن به حدود 700 نفر رسید. توویا، برادر بزرگتر، برای فرماندهی این گروه انتخاب شد.

در آگوست 1943، این گروه ناچار شد در عمق جنگل‌های نالیبوکی (Naliboki) در شمال شرقی نووگرودک اقدام به ساخت اردوگاه کند. توویا مصمم بود هر یهودی را که خواهان پیوستن به این گروه باشد بپذیرد. با پایان جنگ، اردوگاه خانواده بیئلسکی دارای صنایع و مؤسسات متنوعی از جمله مدرسه، نانوایی، بیمارستان و رختشورخانه بود. توویا همیشه بر این نکته تاکید داشت که: "نجات جان یهودیان مهمتر از کشتن آلمانی‌ها است."

در طول مدت زمان حضورشان در جنگل، گروه بیئلسکی مجبور به مبارزه با دیگر گروههای پارتیزانی بود که برخی از اعضای آن‌ها بسیار ضد یهودی بودند. توویا بیئلسکی با فرمانده پارتیزان‌های شوروی به توافق رسیده و یک عملیات مشترک علیه سربازان آلمانی و همقطاران بلاروسی آن‌ها انجام دادند. آزائل در ژانویه سال 1945، زمانیکه سرباز ارتش سرخ بود کشته شد. 

در تابستان سال 1944، بلاروس آزاد شد و گروه بیئلسکی که در آن زمان در حدود 1200 شده بودند، از جنگل خارج شده و راه زندگی خویش را در پی گرفتند. توویا و زوس به فلسطین تحت قیمومیت مهاجرت کردند و در جنگ استقلال اسرائیل در سال 1948 شرکت کردند. این گروه سوژه یک فیلم در سال 2008 با عنوان Defiance ، بود که براساس اثر مورخ Nechama Tec طراحی شده بود و در آن دانیل کریگ (Daniel Craig) نقش توویا را بازی کرد. برخیتخمین‌ها نسل های متولد شده از گروه بیئلسکی را بیش از 10,000 مورد زاد و ولد برآورد کرده است. 

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here