Fakt

Kim byli partyzanci Bielskiego i jak uratowali ponad 1000 żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci w lasach zachodniej Białorusi?

Share

Tuwia, Izrael i Zus Bielscy pochodzili z rodziny rolniczej spod Nowogródka w przedwojennej Polsce (obecnie Nowogródek na Białorusi). Po niemieckiej inwazji na ZSRR w czerwcu 1941 roku rodzina Bielskich została deportowana do getta w Nowogródku. Po tym, jak ich rodzice zostali zamordowani przez Niemców, w grudniu 1941 r. uciekli z getta i utworzyli oddział partyzancki składający się z około 30 osób. Pomagając w ucieczce Żydom z gett w okolicznych miastach, w ciągu następnych osiemnastu miesięcy grupa rozrosła się do ponad 700 osób. Tuwia, najstarszy z braci, został wybrany na dowódcę grupy.

W sierpniu 1943 r. grupa została zmuszona do założenia obozu głęboko w Puszczy Nalibockiej na północny wschód od Nowogródka. Tuwia był zdeterminowany, aby przyjmować wszystkich Żydów, którzy będą chcieli dołączyć do grupy. Do końca wojny w obozie rodziny Bielskich działały różne branże oraz instytucje, w tym szkoła, piekarnia, lecznica i pralnia. Tuwia podkreślał, że „Ważniejsze było ratowanie Żydów niż zabijanie Niemców”.

W trakcie pobytu w lesie grupa Bielskich musiała potykać się z innymi grupami partyzanckimi, w których nie brakowało członków o skrajnie antysemickich poglądach. Tuwia Bielski zawarł niełatwe porozumienie z dowódcą partyzantów radzieckich i Otriad Bielskich uczestniczył we wspólnych operacjach przeciwko Niemcom i białoruskim kolaborantom. Izraela zginął w styczniu 1945 roku po tym, jak został wcielony do Armii Czerwonej.

Gdy latem 1944 roku Białoruś została wyzwolona, grupa Bielskich, licząca wówczas około 1200 osób, wyszła z lasu, a jej członkowie poszli własnymi drogami. Tuwia i Zus emigrowali do Mandatu Palestyny i wzięli udział w wojnie o niepodległość Izraela w 1948 roku. Grupa została przestawiona w filmie Opór z 2008 roku opartym na książce historyczki Nechamy Tec. Główną rolę Tuwii zagrał Daniel Craig. Według niektórych szacunków liczba potomków grupy Bielskich sięga nawet 10 tysięcy.

Do you have a question about the Holocaust?Masz pytania na temat Holokaustu?

Zadaj je tutaj