Fact

Kas buvo Bielskių partizanai ir kaip jie Vakarų Baltarusijos miškuose išgelbėjo daugiau nei 1 000 žydų vyrų, moterų ir vaikų?

Share

Tuvia, Asaelis ir Zuselis Bielskiai gimė ūkininkų šeimoje, šalia Naugarduko, prieškarinėje Lenkijoje (dabar Baltarusija). Po vokiečių invazijos į SSRS, 1941 m. birželio mėn. Bielskių šeima buvo ištremta į Naugarduko getą. Kai vokiečiai nužudė jų tėvus, 1941 m. gruodį jie pabėgo iš Naugarduko ir suformavo partizanų būrį, kurį sudarė apie 30 žmonių. Šis būrys padėdavo žydams bėgti iš netoliese esančių miestų getų ir per aštuoniolika mėnesių išsiplėtė iki maždaug 700 žmonių. Būrio vadu buvo išrinktas Tuvia, vyriausiasis brolis.

1943 m. rugpjūtį būrys privalėjo įsikurti Nalbokų girios gilumoje, šiaurės rytuose nuo Naugraduko. Tuvia buvo numatęs į būrį priimti bet kurį žydą, kuris pasiprašys. Karo pabaigoje Bielskių šeimos stovykloje buvo įkurtos įvairios manufaktūros ir institucijos, įskaitant mokyklą, kepyklą, ligoninę ir skalbyklą. Tuvia pabrėžė, kad „Kur kas svarbiau apsaugoti žydus, nei žudyti vokiečius.“

Visą laiką gyvenant miške Bielskio būriui teko susidurti su kitomis partizanų grupėmis, kai kurie šių grupių nariai buvo itin antisemitiški. Tuvia Bielskis susitarė su sovietų partizanų vadu ir Bielskių partizanai dalyvavo bendrose operacijose prieš vokiečių sargybą ir Baltarusijos kolaborantus. Asaelis buvo nužudytas 1945 m. sausį, kai gavo šaukimą prisijungti prie Raudonosios armijos.

1944 m. vasarą Baltarusija buvo išlaisvinta, o Bielskių būrys, kurį dabar sudarė apie 1 200 žmonių, paliko miškus ir išsiskirstė. Tuvia ir Zuselis emigravo į Palestiną ir dalyvavo 1948 m. Izraelio nepriklausomybės kare. 2008 m., pagal istorikės Nechama Tec darbus, apie šį būrį buvo sukurtas meninis filmas „Pasipriešinimas“, kuriame Tuvia vaidmenį atliko Daniel Craig. Kai kuriais vertinimais, Bielskių būrio išgelbėtų žmonių ir jų palikuonių skaičius siekia net apie 10 000.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here