Fact

Var alla judar tvungna att bära den gula stjärnan?

Share

Nazisternas raslagstiftning definierade vem som var judisk och vem som inte var det med ras som kriterium, på de falska grunderna att judisk identitet var ett biologiskt arv. Mellan 1939 och 1945 blev många judar över hela Europa förpliktigade att bära märken och insignier som identifierade dem som judar för att underlätta genomdrivningen av nazistiska raslagar. Detta gav dem vad Heydrich beskrev som ”kontroll över juden med hjälp av hela befolkningens vaksamma ögon”. Dessutom identifierades judiska fångar i koncentrationslägren alltid som judar genom systemet med märkning av fångar med färgade trekanter. Även om uttrycket ”gula stjärnan” har blivit en viktig symbol för Förintelsen är det mer korrekt att tala om ”judiska märken” än om den gula stjärnan eftersom mönster och färger varierade.

Judar var ofta förpliktigade att bära särskilda kläder eller färger under århundradena före Förintelsen. De tidigaste registrerade exemplen på användningen av märken för att identifiera judar kommer från Bagdad under 800- och 900-talet e. Kr. Det första kända exemplet i Europa är från fjärde Laterankonciliet 1215, precis före en våg av anti-judiska våldsdåd och utvisningar. Användningen av särskiljande märken eller kläder förstärkte skiljelinjerna mellan folkgrupper och gjorde judar lätt synliga måltavlor för förföljelse och våld.

Under Förintelsen tvingades judiska fångar i läger bära en davidsstjärna gjord genom att kombinera en gul triangel (vilket indikerar att de ansågs vara judiska enligt nazistiska raslagar) med en annan triangel i en annan färg som indikerade deras specifika ”brott”. De flesta judar klassificerades som ”politiska” fångar och därför bestod deras märke av en röd triangel (färgen tilldelade politiska fångar) ovanpå den gula.

Judar i generalguvernementet (ockuperade Polen förutom delarna som införlivats direkt i Tyskland) var tvungna att bära särskiljande märken från och med november 1939. Märket var ett vitt armband med en blå davidsstjärna och skulle bäras av alla judar över 10 år. Liknande åtgärder påtvingades judar som bodde i Sovjetunionen efter den tyska invasionen i juni 1941.

I Tyskland och riket kom förslag för att identifiera judar med märken eller insignier 1938, men avvisades med motiveringen att det skulle leda till skapandet av getton. Det var först den 1 september 1941 som alla judar som bodde i riket var tvungna att bära den gula stjärnan. Strax därefter deporterades de första judiska tyskarna till öst. Judar i Warthelands och Schlesiens getton hade tvingats bära märken mycket tidigare. Slovakien och Rumänien införde också stjärnan i september 1941.

I Belgien, Nederländerna och det tysk-ockuperade Frankrike infördes stjärnan våren 1942, som en del av massdeporteringarna för dessa judiska befolkningar. I augusti 1942 blev stjärnan påbjuden i Bulgarien, men den bars i praktiken av relativt få judar. Det sista landet som införde stjärnan var Ungern i mars 1944 efter den tyska invasionen av landet.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här