Fact

Hur lyckades det danska civila samhället rädda de flesta av Danmarks judar från deportation?

Share

Endast cirka 120 danska judar, av en befolkning före kriget på cirka 6 000, dog under andra världskriget. Detta berodde på tre faktorer. För det första vägran från danska tjänstemän och civila att samarbeta med nazisterna för att identifiera och samla ihop den judiska befolkningen. För det andra den höga grad av autonomi som danska myndigheter beviljats under den tyska ockupationen. För det tredje det politiska läget vid tidpunkten för en föreslagen massdeportering, vilket gav upphov till tvivel om planen bland tyskarna. Alla dessa underlättades av den danska befolkningens ringa storlek och homogenitet. Man lyckades samordna ett riksomfattande försök att sätta en judisk befolkning som var koncentrerad till några få områden i säkerhet, först till gömställen och sedan till det neutrala Sverige.

Tyskarna invaderade Danmark i april 1940. Det totala antalet judar var cirka 7 500: en inhemsk befolkning på cirka 6 000 fylldes på med flyktingar från Tyskland och Östeuropa. Danmark fick, som en ”arisk” nation, behålla nästan fullständigt självstyre i sina inrikes angelägenheter, och regeringen vägrade att införa diskriminerande lagstiftning riktad mot judar eller deras egendom.

Efter att den danska regeringen avgick hellre än att införa tyska förordningar mot motståndsmän och -kvinnor och sabotörer, införde Tyskland krigslagstiftning i Danmark i augusti 1943. I september 1943 beviljade Hitler en begäran från SS-generalen Werner Best om deportering av Danmarks judar. Best började dock tvivla på om åtgärden var tillrådlig politiskt och varnade icke-judiska danskar. Ett nätverk av danska tjänstemän, judiska samhällsledare och vanliga danska medborgare flyttade judarna till gömställen, främst i kustregioner. Under nästa månad transporterade fiskare judarna till det neutrala Sverige. På grund av denna kollektiva aktion hittades väldigt få judiska människor under försöket att samla ihop judar den 1 oktober. Projektet hämmades ytterligare av den danska polisens vägran att samarbeta: Endast cirka 470 judar hittades och deporterades till Theresienstadt. Praktiskt taget alla judar som smugglades ut 1943 återvände till Danmark 1945.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här