Fact

Vad var Einsatzgruppen?

Share

Einsatzgruppen (insatsgrupper) var SS-enheter och polisenheter som fick i uppdrag att följa efter Wehrmacht in i Sovjetunionen i juni 1941. Under de följande tre åren, tillsammans med enheter från tyska Wehrmacht (de väpnade styrkorna), säkerhetspolisen och ordningspolisen, dödade de mer än 2 miljoner judar: cirka 40 % av alla judar som dödades under Förintelsen.

Einsatzgruppen förde register över sina mord i Litauen, Lettland, Estland, Vitryssland, Moldavien, Rumänien och Ukraina. I september 1941 genomförde Einsatzgruppe C en massaker på 33 771 judar vid ravinen i [Babij Jar] utanför Kiev i dagens Ukraina.

Medlemmar av Einsatzgruppen kom från SS, Waffen-SS (SS militära gren) och andra organisationer inom polis- och säkerhetsapparaten. Brev och fotografier från dessa enheters medlemmar är en viktig kunskapskälla om Förintelsen. Einsatzgruppen använde också i stor utsträckning lokala medarbetare för att identifiera, samla ihop och döda judar.

[Babij Jar: en ravin nordväst om Kiev där en massaker på 33 771 judar utfördes av Einsatzgruppe C den 29–30 september 1941. Förevändningen för massakern var två explosioner som förstörde det tyska högkvarteret och stadens centrum. 1961 följde den sovjetiska poeten Jevgenij Jevtusjenko med Anatolij Kuznetsov, ett ögonvittne till massakern, till platsen: den resulterande dikten inspirerade kompositören Dmitrij Sjostakovitj att skriva sin 13:e symfoni.]

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här