Fact

Какво представляват айнзацгрупите?

Share

Айнзацгрупи – Einsatzgruppen (специални отряди) са подразделения на СС и полицията, чиято задача е да следват пътя на Вермахта – Wehrmacht в Съветския съюз през юни 1941 г. В следващите три години, успоредно с подразделения на немските въоръжени сили – Вермахтът, Полицията за безопасност и Полицията за поддържане на реда, убиват повече от 2 милиона евреи: около 40% от всички избити в Холокоста.

Айзацгрупите пазят архиви за убийствата в Литва, Латвия, Естония, Беларус, Молдова, Румъния и Украйна. През септември 1941 г. Айнзацгрупа С изтребва 33 771 евреи наведнъж в пролома [Бабий Яр], близо до Киев, днешна Украйна.

Членовете на айнзацгрупите идват от СС, Вафен СС (военните формирования на СС) и други организации на полицията или апарата за сигурност. Писмата и снимките на членовете на тези групи са важен източник на познания за Холокоста. Айнзаацгрупите активно използват местни сътрудници, за да идентифицират, събират и убиват евреи.

[Бабий Яр: Пролом северозападно от Киев, където Айнзацгрупа С осъществява масовото убийство на 33 771 евреи на 29–30 септември 1941 г. Претекстът за избиването им са две експлозии, които унищожават немския щаб и градския център. През 1961 г. съветският поет Евгений Евтушенко придружава Анатолий Кузнецов – свидетел на масовото убийство, до мястото, а написаната вследствие поема вдъхновява Дмитрий Шостакович да напише своята XIII симфония.]

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук