Fact

Kas buvo operatyvinės grupės?

Share

Operatyvinės grupės (specialiosios paskirties grupės) buvo SS ir policijos būriai, kurie 1941 m. privalėjo sekti paskui vermachtą į Sovietų Sąjungą. Per kitus trejus metus, kartu su Vokietijos vermachtu (kariuomene), saugumo ir tvarkos policijomis, jie nužudė daugiau kaip 2 milijonus žydų, t. y. apie 40 % visų nužudytųjų per holokaustą.

Operatyvinės grupės registravo savo vykdomus žudymus Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Moldovoje, Rumunijoje ir Ukrainoje. 1941 m. rugsėjį, Babi Jaro dauboje, šalia Kijevo (dabar Ukraina), operatyvinė grupė „C“ įvykdė masines 33 771 žydo žudynes.

Operatyvinių grupių nariai buvo renkami iš SS, „Waffen-SS“ (sukarinti SS daliniai) ir kitų policijos bei apsaugos organizacijų. Šių būrių narių laiškai ir nuotraukos yra svarbus žinių apie holokaustą šaltinis. Operatyvinės grupės taip pat plačiai išnaudojo vietinius kolaborantus, kurie padėjo žydus identifikuoti, rinkti ir žudyti.

[Babi Jaras: dauba Kijevo šiaurės vakaruose, kur 1941 m. rugsėjo 29–30 d. operatyvinė grupė „C“ išžudė 33 771 žydą. Žudynių pretekstas buvo du sprogimai, sunaikinę Vokietijos būstinę ir miesto centrą. 1961 m. Sovietų poetas Jevgenijus Jevtušenko kartu su žudynių liudininku Anatolijumi Kuznecovu lankėsi žudynių vietoje. Gimęs eilėraštis įkvėpė kompozitorių Dmitrijų Šostakovičių parašyti 13-ąją simfoniją.]

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here