Fact

Ar visi holokausto vykdytojai buvo vokiečiai?

Share

Persekioti ir žudyti žydus vokiečiams padėjo beveik visų nacių okupuotų šalių kolaborantai ir bendrininkai.

Visose tokiose šalyse buvo įvesti antisemitiniai įstatymai, pirmiausia tam, kad žydų persekiojimams suteiktų teisėtumo. Daugelyje nacių okupuotų šalių ir teritorijų vietinė policija įkalindavo žydus getuose ir lageriuose, tremdavo į mirtininkų stovyklas. Žydų gabenimas į koncentracijos stovyklas negalėjo sklandžiai vykti be geležinkelių darbuotojų visoje Europoje pagalbos.

Daugelį žydų, kurie slapstėsi ar bandė apsimesti ne žydais, išdavė kaimynai ir jie buvo nužudyti arba perduoti vokiečiams. Partizanai dažnai žudydavo Rytų Europos miškuose besislapstančius žydus.

Sušaudymus Baltijos šalyse, Ukrainoje ir Baltarusijoje dažnai vykdydavo vietiniai, kai vokiečių būriai suimdavo ir atvesdavo žydus sušaudymams. Okupuotose Lenkijoje, Lietuvoje ir Ukrainoje pogromai prieš žydus vykdavo vietinių iniciatyva arba su jų pagalba.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here