Fakt

Czy wszyscy sprawcy Holokaustu byli Niemcami?

Share

W prześladowaniach i mordowaniu Żydów Niemcom pomagali kolaboranci i współsprawcy w zasadzie we wszystkich okupowanych przez nazistów krajach.

We wszystkich tych krajach wprowadzone zostały antysemickie ustawy, nadając prześladowaniom Żydów pozory legalności. W wielu krajach i regionach okupowanych przez nazistów lokalna policja przeprowadzała łapanki Żydów, a następnie zamykała ich w gettach i obozach, gdzie oczekiwali na deportację do obozów śmierci. Transporty do obozów śmierci nie mogłyby się udać bez pomocy, często nieświadomej, pracowników kolei z całej Europy.

Wielu Żydów ukrywających się lub próbujących podawać się za osoby nieżydowskiego pochodzenia, zostało zdradzonych przez nieżydowskich sąsiadów, w wyniku czego zostali zabici lub trafili w ręce Niemców. Partyzanci często mordowali Żydów ukrywających się w lasach Europy Wschodniej.

W krajach bałtyckich, na Ukrainie i Białorusi egzekucje były często przeprowadzane przez miejscowych, a niemieccy żołnierze wyłapywali Żydów i segregowali ich przed egzekucjami. W okupowanej Polsce, Litwie i Ukrainie pogromy Żydów były często popierane lub przeprowadzanie przez społeczności lokalne.

Do you have a question about the Holocaust?Masz pytania na temat Holokaustu?

Zadaj je tutaj